Ostale usluge

Između ostalih usluga, nudimo:

  1. Pripremu Bachovih kapi;
  2. Bušenje uši;
  3. Ispitivanje sluha;
  4. Izrada uložaka po mjeri korištenjem mjerenja stopala- baropodometrija.