Sport

Linija  Named Sport uvedena 2019.godine nastala je iz čiste strasti prema sportu te je konsolidirano iskustvo u sektoru Prirodne medicine s ciljem širenja zdrave i ispravne kulture prehrane i sportske prehrane. Ljekarna je službeni partner Giro D'italia, Tour de France i la Vuelta.