INTIMA

Područje koje se odnosi na specifične proizvode za intimne dijelove tijela, sapune i tipične proizvode sa sastojcima prikladnim za ženske i muške intimne dijelove tijela.